KIKI VALDES

Miami artist and co-founder of Ownzee
@kikivaldes
Next post Kiki Valdes - Developments Previous post Free Ai Weiwei

KIKI VALDES

"Winter Simbo" (ink and marker on paper) 2011