KIKI VALDES

Miami artist and co-founder of Ownzee
@kikivaldes
Next post Kiki Valdes - Sin Gin - Drawing 2011 Previous post Kiki Valdes - "The Cloud" 2007